Podziękowania

Pragniemy podziękować firmie Margo Travel z Wrocławia za zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczki do Hiszpanii.

Referencje